بلاگ

ویدا شهریاری
آبان ۲۹, ۱۳۹۷
فریلنسینگ بدون دیدگاه

فریلنسر حرفه ای باشید

نکات زیر را در کل دوره ی فریلنسری خود در نظر بگیرید تا

حرفه ای شناخته شوید و شانس انتخاب به عنوان مجری بیشتری داشته باشید

۱-پیشنهاد قیمت و زمان منطقی

قیمت و زمان برای انجام پروژه برونسپاری شده را معقول پیشنهاد دهید. قیمت های خیلی کم یا خیلی زیاد به کارفرما این موضوع را می رساند که شما دیدی از پروژه ندارید. بنابراین شانس گرفتن این پروژه را از دست می دهید.

۲-پیگیر باشید

همواره در دسترس باشید مخصوصا پس از پیشنهاد قیمت از کارفرما پیگیری کنید که نتیجه چه شد. بگذارید کارفرما متوجه شود که انجام پروژه برای شما مهم است. سوال های خود را از کارفرما بپرسید.

۳-لحن پیام ها

از آن جایی که پیام ها به صورت نوشتاری هستند، بنابراین احساسات را منتقل نمی کنند. پس سعی کنید در لحن پیام ها احترام کارفرما را حفظ کنید و طوری صحبت کنید که به شما یه طور کامل اعتماد کند.

۴-مطلع سازی کارفرما

در طول انجام پروژه کارفرما را از مراحل مختلف انجام کار مطلع کنید. اگر مدت طولانی از شما خبری نباشد کارفرما دلسرد می شود و احساس می کند کارش پیگیری نمی شود. این موضوع در این پروژه و حتی در پروژه های بعدی روی اعتبار شما تاثیر می گذارد.

۵-کیفیت انجام کار و تحویل به موقع

این دو موضوع باعث می شود که شما امتیاز بالاتری از کارفرما دریافت کنید بنابراین با نمایش امتیاز بالای شما در کارینگر شانس شما برای بقیه پروژه ها افزایش می یابد. همچنین شما به عنوان یک آزاد کار (فریلنسر) حرفه ای برای کارفرما شناخته می شوید و یک بار اعتماد کارفرما را جلب کرده اید. پس کارفرما ترجیح می دهد در پروژه های بعدی هم با شما کار کند.

۶-نظم و برنامه ریزی

منظم و برنامه ریزی شده عمل کنید. در هنگام پیشنهاد قیمت برنامه خود را برای کارفرما شرح دهید با این روش کارفرما از تسلط شما بر پروژه آگاه می شود. همچنین در طول انجام پروژه طبق برنامه و با گزارش های منظم و مرتب کارفرما را از انجام پروژه آگاه کنید.

۷-مکتوب کردن درخواست ها

تمامی درخواست هایی که کارفرما از شما دارد را در ابتدای کار به صورت مکتوب بنویسید و کارفرما را در جریان بگذارید. پس از تایید کارفرما، درخواست های اضافی را قبول نکنید.

فریلنسر_حرفه_ای_باشید

نظر