بلاگ

ویدا شهریاری
آبان ۳۰, ۱۳۹۷
فریلنسینگ بدون دیدگاه

فریلنسر ها! وقت استراحت

ممکن است فکر کنید فریلنسینگ یا آزادکاری حرفه ای است که برای پول درآوردن باید از استراحت خود کم کنید. با این تفکر، نهایتا شروع به مریض شدن می کنید و احساس بی حصولگی یا بی میلی برای بلندشدن از تخت خواب خوب خواهید داشت و این حس شما را یاد زمانی می اندازد که کار تمام وقت خود را رها و فریلنسینگ را انتخاب کردید. شما به عنوان یک فریلنسر نیاز به استراحت برای تجدید قوای بدنی، فکری و روحی تان دارید. اگر بخواهیم مثال بزنیم، لیوان نیمه پری را درنظر بگیرید که با بازوی صاف در دست گرفته اید و پس از مدتی احساس می کنید که یک تن وزن دارد. کار کردن بدون وقفه نیز مانند همین گرفتن لیوان در درست و نگه داشتن آن بدون استراحت است، هرچند پروژه ای که روی آن کار می کنید خیلی سنگین نباشد.

استراحت کردن باعث می شود شما فریلنسر بهتری باشید. به شما پایداری عاطفی می بخشد و خلاقیتتان را برای تولید بهتر نتایج از نو پر می کند. اگر محبور هستید که به صورت تمام وفت به فریلنسینگ بپردازید، حتما مراقب خودتان باشید. برای اینکه بفهمید نیاز به استراحت دارید، ببینید آیا نشانه های زیر را دارید:

  • عصاره خلاقیتتان پایان یافته است. خلاقیت یکی از موارد مورد نیاز در موفقیت فریلنسرها است. اگر حس می کنید که دیگر خلاق نیستید، استراحت کنید.
  • در قالب صحیح ذهنی نیستید. هر کسی مشکلات شخصی دارد و فریلنسرها نیز از این موضوع استثنا نیستند. اگر به لحاظ عاطفی پایدار نیستید، استراحت کنید.
  • حس می کنید از زندگی دور افتاده اید. می توان همه زمان را به کار فریلنسینگ اختصاص داد، اما با این کار ساده ترین چیزها را در زندگی از دست می دهید. استراحت کنید و تولدها، سالگردها و مراسمات را جشن بگیرید. سپس با آرامش خاطر کار کنید.
  • حس خستگی می کنید. فریلنسرها گاهی وقت ها آن قدر کار می کنند که دیگر بدن آن ها کشش ادامه دادن ندارد. با این کار صرفا به شکل سحطی به برآورده کردن نیازهای کارفرما خواهید پرداخت و یک پروژه عالی تحویل نخواهید داد.
  • حس می کنید باید از این شغل خارج شوید. این زمانی است که حتما به یک مرخصی یا تعطیلی نیاز دارید. وقت خود را با خانواده یا دوستان یا هرکسی که نیاز ندارد شما کار اورژانسی را برایش انجام دهید.

نظر