درباره کارینگر

کارینگر یک بستر جامع برای راحتی شماست. در زمین کارینگر پروژه هایتان را بکارید و به موقع برداشت کنید. اما نگران این نباشید که چه کسی پروژه تان را به سر انجام می رساند. آن قسمتش با ماست.

ما یک تیم چند نفره نیستیم ما یک جامعه ایم، از هر جنسیتی با هر عقیده ای با هر مهارتی.

ما سعی می کنیم تمام افراد جامعه مان درآمد داشته باشند و همه به هم کمک می کنیم.

هر کدام از افراد جامعه کارینگر مهارتی دارند که می توانند کار دیگران را راه بیاندازند.

هر پروژه ای دارید در کارینگر ثبت کنید. کارینگری ها به بهترین شکل و کیفیت آن را به شما تحویل می دهند و نیازی به روش های سنتی و اغلب نامعقول نیست.

ما به دنبال دنیایی با اتلاف وقت کمتر و کیفیت بهتر هستیم.

ما بعد از ماه ها طی مسیر، سعی و خطا و بررسی و رفع عیب های موجود از آبان ماه سال 1397 با اقتدار کار را شروع کرده ایم.

مفتخریم که هر روز به افراد جامعه مان افزوده شود و زمین کارینگر در کل ایران و جهان گسترده شود و همه از محصولات آن استفاه کنیم.

ما با کارینگر زندگی می کنیم، شما هم به آن به چشم یک عضو از اعضای خانواده تان نگاه کنید.

ما همیشه مشتاق شنیدن نظرات کارینگری ها هستیم و حتی به شدت به دنبال دیدار با شما هستیم.

همین حالا اگر کسی را می شناسید به جامعه مان دعوت کنید.